คู่มือการใช้งาน Zoom

0
60

ในยุคปัจจุบัน การประชุมออนไลน์ เป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง วันนี้ นำคู่มือ การใช้งาน Zoom ฉบับ ผู้ใช้งานมาแบ่งปันกันอ่านครับ

ค__ม_อการใช_งาน_ZOOM_สำหร_บผ__เข_าอบรม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here