- Advertisement -

อัลกอริทึม “Algorithm”

ช่วงหลังมานี้ คำว่า “Algorithm” มีการพูดกันอย่างหนาหู ยิ่งนักวิชาการศึกษาที่ออกมาพูดถึงเรื่องการเรียน Coding แล้ว ยิ่งมีการพูดบ่อย พูดกันบ่อยจน ไม่ค่อยได้ยินคำนี้ในภาษาไทยเลยทีเดียว ส่งผลให้ มีบางท่านที่ไม่ได้เรียนรู้มาทางด้านเทคโนโลยี เกิดความสับสน และให้รู้สึกว่า คำว่า “Algorithm” มันยาก สิ่งที่ตามมาคือ การปล่อยเลยตามเลย ไม่ให้ความสนใจมัน ทั้งๆที่...
- Advertisement -

วิทยาการคำนวณ

สร้างเว็บหารายได้เสริม

GOOGLE APP

ท่องเที่ยวและกีฬา

วัฒนธรรม

- Advertisement -

เรื่องแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

เรื่องน่ารู้

- Advertisement -