บทความล่าสุด

สอนอย่างไร

ในการจะเป็นครูที่ดีได้นั้น หัวใจสำคัญคือ จะทำอย่างไรให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร บางคนอาจคิดแค่ว่า ถือตำรา บวกประสบการณ์และเก่งเนื้อหา ไปในห้อง แล้วทำการสอน แต่หารู้ไหมว่า กว่าจะถึงขั้นตอนเดินเข้าห้องสอนนั้น มันมีอะไรบ้างที่เราต้องทำ หลายคนคงให้คำตอบว่า ก็เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการสอน แต่ผู้เขียนอยากจะบอกว่า มันมีอะไรแฝงอยู่ในคำว่า การเตรียมแผนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผู้เขียนขอใช้คำว่า "การจัดกระบวนการเรียนการสอน"มาเป็นหัวเรื่องของบทความชิ้นนี้ก็แล้วกัน

การขับเคลื่อนวิทยการคำนวณ

คำถามท่านมีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนหรือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน coding ในสถานศึกษาของท่านอย่างไร ตอบ ในการที่จะขับเคลื่อนหรือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน coding ในสถานศึกษา นั้น การสร้างความตระหนัก และความเข้าใจให้กับครูผู้สอนเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง ที่จะต้องทำ ดังต่อไปนี้1.ประชุม/ชี้แจง ครูผู้สอน ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนใน ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...